Chciałbym kiedyś tu powrócić,
Chciałbym kiedyś tu zapukać,
Porozglądać się dokoła,
By dzisiejszy dzień odszukać…”

 

Drodzy Absolwenci,

życzymy Wam jak najwięcej optymizmu w życiu i spełnienia planów na przyszłość. Abyście często powracali myślami i swoją obecnością do naszej szkoły.  Życzymy Wam twórczego zapału, mądrości w Waszych sercach. Nie zapominajcie poznawać tego, co kształtuje pozytywne postawy.

 

3a 
 3b 3c 
 
 
 
 3d  3e