Zarząd Rady Rodziców 
w roku szk. 2016/2017
 
Wyniki wyborów do Rady Rodziców
z dn. 12.09.2016

 

 Przewodniczący: Pan Adam Bajda

Zastępca: p. Jadwiga Czarnik

Sekretarz:  p. Halina Lasota

Skarbnik: p. Ewa Tendelska