Barka patrona śpiewa chór szkolny

Nasz Patron
 
 
 
Jan Paweł II
Karol Wojtyła
 
 
 

Autorytet, który na zawsze zostanie w pamięci.

 
 
 
Legenda przełomu XX i XXI wieku.
 
 
 
 
 
 
 
Człowiek, który zmieniłhistorię 
współczesnego świata.

 

 Prezentacje o patronie
 Nasz patron wersja polska
 Nasz patron wersja angielska
 Dla Ciebie ojcze..

 

 

Misja szkoły ..... pomoc uczniom w rozpoznawaniu i rozwijaniu swoich talentów

i uzdolnień zgodnie z predyspozycjami celem wyboru dalszego kierunku kształcenia

oraz aktywnego uczestnictwa w życiu danej społeczności.....

Wspieranie wychowawczej roli rodziców poprzez realizację programu wychowawczego

opartego na sprawdzonych wzorcach oraz polskiej tradycji narodowej.

20 czerwca 2002 roku w Kościele parafialnym w Tyczynie odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru Naszego Gimnazjum Gośćmi byli: Ks.Bp. Edward Białogłowski, przedstawiciele starostwa, Kuratorium, Miasta i Gminy, Rodziców, nauczycieli oraz uczniów.
Po zakończeniu Mszy św. uczniowie klas III przedstawili program poetycki "Bóg, Honor, Ojczyzna" wg. scenatiusza prof. Jolanty Mroczki.

Strona frontalna sztandaruStrona druga sztandaru

 

Poświęcenie pomnika Patrona Jana Pawła II

27 października 2003 roku w Kościele Parafialnym w Tyczynie odbyła sie uroczysta Msza, a następnie poświęcenie pomnika patrona przed szkołą Naszego Gimnazjum przez Bp. Kazimierza Górnego. Pomnik zaprojektowała studentka rzeźbiarstwa Pani Agnieszka Świerzowicz. Został wykonany dzięki hojności sponsorów - rodziców. Fundamenty oraz postument z kwietnikami wykonali społecznie Panowie: Piotr Ocieczek oraz Andrzej Paśko. Uroczyste przemówienia wygłosili: Bp. Kazimierz Górny, były Burmistrz J. Skotnicki, obecny burmistrz K. Szczepański oraz Dyrektor Pan Bogusław Krzanowski.
Widok pomnika