Relacja foto

Relacja wideo
Niepodległa
niepokorna
Piechota 3d Dziś do ciebie.. 3a Marsz Sybiraków
2c
Ej dziewczyno.. 2a
Dziewczyna
z granatem 3b
Jak długo na
Wawelu 2b
Taki kraj 1c
Maszerują strzelcy
1b

Dziewczyna
z granatem 2e

My pierwsza brygada 1a Żeby Polska.. 3c Dziewczyna z granatem 1d Taki kraj 2d