Szkoła nasza mieści się w nowym budynku, posiada nową pełnowymiarową salę gimnastyczną.

   Do naszej szkoły uczęszcza obecnie 339 uczniów. Uczniami są absolwenci szkół podstawowych z miejscowości  położnych w  Gminie  Tyczyn z Tyczyna, Hermanowej, Kielnarowej, Borku Starego, Matysówki oraz z Rzeszowa ze szkół  SP15 oraz SP9.

          Organem  prowadzącym   szkołę   jest:  Gmina Tyczyn,   którego  Burmistrzem  jest Pan Janusz Skotnicki.