Współczesny rynek pracy
potrzebuje zawodów politechnicznych
dlatego nasza szkoła 

 stara się zainteresować chłopców mechatroniką -

połączenie mechaniki z elektroniką podstawowa dziedzina wiedzy praktycznej w dziedzinie robotyki 

ZAPRASZAMY DO NAS WSZYSTKICH CHŁOPCÓW
ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!

Modele mechatroniczne wykonane na zajęciach technicznych

"Artur" model sterowany programem komputerowym

Artur

 

 "Biffa"  "Światłolub"
 biffa  Model