Zadania klasa I     

 ZADANIA DO POWTARZANIA I UTRWALANIA WIEDZY 
( od 12 kwietnia do 27 kwietnia 2017)

zad.1
Zadania klasa II
ZADANIA DO POWTARZANIA I UTRWALANIA WIEDZY
OBOWIĄZKOWE DLA WSZYSTKICH
zad.6
 Zadania klasa III
Obowiązkowe dla wszystkich
przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
 
powt.1 powt.2 powt.3 powt.4 powt.5/1
powt.5/2 powt.5/3 powt.5/4