STATUT SZKOŁY   
 
 
 PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
 PROCEDURY SZKOLNE 
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW KLAS I i II
KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA