Spacerek po Tyczynie-wersja polska

Spacerek po Tyczynie-wersja angielska

Spacerek po Gminie Tyczyn - wersja polska

Spacerek po Gminie Tyczyn - wersja angielska

Spacerek po Dolinie Strugu - wersja polska 
i angielska- (Gimnazjum w Tyczynie)

Spacerek po Dolinie Strugu - wersja polska 
i angielska- (Gimnazjum w Błażowej)

Spacerek po Dolinie Strugu - wersja polska 
i angielska- (Gimnazjum w Chmielniku)