Dział zawiera aktualne informacje o konsultacjach, formach i terminach
zajęć pozalekcyjnych oraz działaniach nauczycieli.