Do naszej szkoły uczęszcza obecnie  339 uczniów. Uczniami są absolwenci szkół podstawowych z miejscowości  położnych w  Gminie  Tyczyn
z Tyczyna, Hermanowej, Kielnarowej, Borku Starego, Matysówki oraz 
z Rzeszowa ze szkół  SP15 oraz SP9.