Dokumenty szkolne

STATUT SZKOŁY

 
 PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY
 PROCEDURY SZKOLNE 
REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW KLAS  VI, VII, VIII
KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA 

  

Certyfikaty, dyplomy

Archiwum