Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

adres  @ do Rady Rodziców:

radarodzicow@tyczyn.pl

Prezydium Rady Rodziców

 

Anna Fil – przewodniczący


Janusz Rykowski- zastępca
Barbara Prędka- sekretarz
Anna Frost – skarbnik

Komisja rewizyjna

 Barbara Pelinko
Lucyna Hałoń
Wioletta Jarosz

Certyfikaty, dyplomy

Archiwum