Dyrekcja

Pani dyrektor Pani wicedyrektor

Dyrektor szkoły

mgr inż. Zofia Kwater

nauczyciel biologii 

Wicedyrektor szkoły

mgr inż. Elżbieta Rożek

nauczyciel matematyki

Blue Flower