Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki wyborów do rady rodziców z dnia 07.09.2015

Przewodniczący: Pan Adam Bajda

Zastępca : Pani Katarzyna Bomba

Sekretarz :Pani Iwona Filip 

Skarbnik: Gertruda Staroń

 

Blue Flower