Inne

Wynajęcia sprzętu nagłaśniającego do oprawy muzycznej imprez
odbywających się na hali – 20 zł/1 godz., cały dzień 100 zł.
 
Wynajęcie sprzętu sportowego:

- Komplet rakiet do tenisa ziemnego (2-rakiety i piłeczka) – 10 zł
- Komplet do gry w tenisa stołowego (2-rakiety i piłeczka) – 5 zł
- Piłka do gry – 3 zł